Sat08.10 Sun09.10 Mon10.10 Tue11.10 Wed12.10 Thu13.10 Fri14.10
 
DYNAMIC VINYASA 60 ZO RAHM 13:30 60 MINS
POWER YOGA 60 ZO RAHM 15:40 60 MINS
YIN YOGA 60 ZO RAHM 16:50 60 MINS
 
     
POWER YOGA 60 ZO RAHM 11:00 60 MINS
YIN YANG FLOW 75 ZO RAHM 12:10 75 MINS